Mis geen enkele buitenkans en volg @garderobekortrijk op Instagram

Consignatievoorwaarden

Hierna volgen de algemene voorwaarden voor consignatie via Garderobe (Liselot Declercq). Garderobe is een webshop met fysieke vestiging in Kortrijk die zich richt op het kopen en verkopen van tweedehands handtassen en accessoires via consignatie.

GARDEROBE
Marionetten 46, Kortrijk
Ondernemingsnummer 1003.382.252

Bij het verkopen van tweedehands handtassen en accessoires via consignatie gaat de Verkoper akkoord met volgende algemene voorwaarden:

Binnenbrengen van goederen

Garderobe aanvaardt handtassen en accessoires van designermerken die nog in een goede staat zijn. De beslissing tot aanvaarding is een vrije keuze van Garderobe en Garderobe dient haar keuze niet te motiveren en deze keuze van al dan niet aanvaarding is voor géén betwisting vatbaar.

Binnenbrengen van stukken kan enkel na afspraak en na een eerste contact via Whatsapp of Messenger.
Garderobe behoudt zich het recht om een selectie te maken in de aangeboden stukken. Na het verwerken van de stukken ontvangt de Verkoper een consignatie overeenkomst met de genoteerde items en prijzen. De Verkoper is zelf verantwoordelijk om Garderobe te contacteren indien hij toch geen overeenkomst of mail mocht ontvangen.
Zonder tegenbericht binnen de 24 uur na het verzenden van de overeenkomst gaat Garderobe uit van een stilzwijgend akkoord.

Authenticiteit

De Verkoper garandeert dat, bij het in consignatie geven van goederen, deze niet gestolen of namaak zijn. De Verkoper staat garant voor de authenticiteit van het goed en draagt de volledige verantwoordelijkheid in geval van namaak of kopie. Indien Garderobe beoordeelt dat een item namaak is, beschikt Garderobe over het recht om het artikel te weigeren, zelfs al werd de consignatie overeenkomst al getekend. De Verkoper zal hiervan op de hoogte worden gebracht. Namaakartikelen worden op kosten van de Verkoper teruggestuurd of vernietigd.

Prijs

Verkoopprijs onder de €500 = de Verkoper ontvangt 55%
Verkoopprijs tussen €500 en €2000 = de Verkoper ontvangt 65%
Verkoopprijs boven de €2000 = de Verkoper ontvangt 75%

Dit bedrag is exclusief verzendkosten.

Uitbetalingen

Gezien de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen, volgt de uitbetaling aan de Verkoper binnen de 30 dagen na verkoop. De uitbetaling gebeurt per overschrijving op de bankrekening van de Verkoper.

Kortingen

Stukken die reeds 3 maand te koop gesteld werden via de webshop, worden met 30% korting op de aanvankelijk overeengekomen verkoopprijs aangeboden, enkel als de Verkoper hiermee akkoord is gegaan bij het ondertekenen van de consignatie overeenkomst. Indien Garderobe aan de goederen een korting toe wil kennen op speciale actiedagen, zal de Verkoper op voorhand verwittigd worden per e-mail en gevraagd naar akkoord.

Als de Verkoper dit wenst, kan de prijs van het item op elk moment tijdens de duur van de overeenkomst verlaagd worden. Hiervoor dient hij Garderobe via mail op de hoogte te brengen.

Duurtijd van de overeenkomst

De goederen worden ter beschikking gesteld voor een periode van 6 maanden vanaf de dag waarop de Verkoper de consignatie overeenkomst ondertekent. In geval van niet verkoop binnen deze termijn, zal de Verkoper verwittigd worden via e-mail en kan hij de goederen komen ophalen bij Garderobe na afspraak. Indien de Verkoper de goederen 30 dagen na de verwittiging niet is komen ophalen, worden ze eigendom van Garderobe.

De Verkoper kan de stukken, waarvan hij niet wil dat ze afgeprijsd worden – of die hij voor een andere reden terug wil, ten vroegste na 3 maand komen afhalen. Voor stukken die vóór deze datum worden opgehaald, wordt er een administratieve kost van 20% van de verkoopprijs aangerekend met een minimum van €10. Klanten dienen een afspraak te maken voor het ophalen van hun stukken, zodat deze kunnen worden klaargelegd. 

Schade en diefstal

Garderobe is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van binnengebrachte items. De artikelen zijn niet verzekerd tegen water- en/of  brandschade.

BIJ HET IN CONSIGNATIE GEVEN VAN TWEEDEHANDS ITEMS BIJ GARDEROBE ERKENT DE VERKOPER KENNIS TE HEBBEN GENOMEN EN AANVAARD TE HEBBEN BOVENVERMELDE CONSIGNATIEVOORWAARDEN.

Versie 1.4 – bijgewerkt op 6/01/2023

Filter

Designers

Kleur

Prijs