Mis geen enkele buitenkans en volg @garderobekortrijk op Instagram

Algemene verkoopsvoorwaarden

GARDEROBE, mevrouw Liselot DECLERCQ, Marionetten 46 - 8500 Kortrijk,
BE 1003.382.252, Gsm +32 473 579 440, E-mail
liselot@garderobe-vintage.be,

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankopen van artikels via de webshop van Garderobe. Door een artikel aan te kopen via onze webshop en betaald te hebben gaat u, de koper, zonder meer en onherroepelijk akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden. M.a.w. door uw bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden waaronder ook de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

Verkoopovereenkomst en eigendomsoverdracht

De overeenkomst tot aankoop wordt gesloten tussen 2 partijen nl. de koper
(meerderjarig en handelingsbekwaam) en de verkoper “Garderobe”. Deze definitieve aankoop komt tot stand op het moment dat de koper de bevestiging ontvangen heeft. Garderobe blijft eigenaar van de goederen tot op het moment dat de aankoopsom op onze rekening verschijnt. Onze betalingsmogelijkheden vindt u op de betaalpagina van onze webshop.

Bestelling

Daar wij tweedehandsartikelen verkopen is er slechts één stuk voorradig. Daar de webshop slechts een beperkt deel van onze artikelen aanbiedt en wij ook in ons fysiek verkooppunt de artikelen verkopen bestaat de kans dat het door u gekochte artikel niet meer te koop is of dat er fouten in geslopen zijn. De verkoper betaalt de ontvangen som, na ontvangst op zijn rekening terug via overschrijving met duidelijke vermelding van het artikelnummer. De verkoper is hiervoor niet aansprakelijk. De koper is hiervan op de hoogte en ziet af van enige vorm van schadevergoeding.

Betaling

Je kan eenvoudig en veilig betalen via de betalingsmethodes zoals aangegeven op de betaalpagina van de webshop.

Overschrijving: Via een bevestigingsmail van je bestelling ontvang je onze bankgegevens. Van zodra we je betaling ontvangen, wordt je bestelling verzonden of brengen we het persoonlijk tot bij jou binnen een straal van 5km. Je mag ook een print screen maken van de overschrijving, dan gaat de levering nog sneller. Als de betaling na 10 dagen niet is uitgevoerd, wordt je bestelling geannuleerd.

Productinformatie

De verkoper doet zijn uiterste best om de producten zo waar getrouw mogelijk weer te geven. De foto’s worden zorgvuldig gemaakt. Toch moet de koper op de hoogte zijn van eventuele kleurverschillen en dat niet alle details zichtbaar kunnen zijn. Het zijn tweedehandsartikelen die elk hun gebruikssporen hebben. Elk product heeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving. De beschrijving van de staat van het artikel is subjectief en kan afwijken van andermans mening/bevinding. Toch is het voor tweedehands niet mogelijk om altijd alle informatie 100% in detail weer te geven. Daarom kan u ons altijd contacteren om het artikel in onze showroom te bezichtigen of te komen passen.

Prijsbepaling

De verkoopprijs van onze artikelen gebeurt op basis van de nieuwprijs van de goederen, de kwaliteit, de staat, schaarste, de vraag naar bepaalde artikelen,… Nieuwprijs houdt geen rekening met promoties of aankopen van artikelen in stockverkopen of solden.
Op bepaalde artikelen kan er alleen door de verkoper tijdelijk een korting toegekend worden. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een bepaalde prijszetting. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro, en bevatten geen verzendkosten, invoerrechten, taksen of andere kosten. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik van de orderbevestiging.

Verzendkosten en leveringstermijnen.

De verzendtermijnen van onze transportpartners (dus niet de leveringstermijnen) gelden slechts als indicatie en niet als bindend. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden beschouwd worden. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

De verzendingskosten vallen integraal te uwen laste tenzij anders afgesproken. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, foutieve adresvermeldingen, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden van door u bestelde producten. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat het risico op beschadigingen zo klein mogelijk is.

U kan ook altijd opteren om het artikel zelf te komen afhalen in onze fysieke winkel. Gelieve dit duidelijk te vermelden bij uw bestelling.

Verzakingsrecht, overmacht, gebreken, toepasbaar recht

VERZAKINGSRECHT EN RETOURS IN GEVAL VAN ONLINE AANKOPEN
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 6 april 2010, laat de (consument) koper toe om binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product ons te informeren dat u van de verkoop afziet.
Wanneer u als koper wil afzien van de verkoop kan u dat doen binnen de 14 werkdagen die volgen op de levering van de bestelling. U dient ons hiervan te verwittigen via e-mail op dit adres: liselot@garderobe-vintage.be De producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking samen met (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar de verkoper. Onvolledige, beschadigde, door u gebruikte of bevuilde producten worden niet teruggenomen. Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering.

De verzendkosten zijn ten koste van de koper, tenzij er door Garderobe een foutief product opgestuurd werd.

GEBREKEN
Wij spannen ons hard in om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onduidelijk zou zijn, zullen wij dit zo snel mogelijk trachten recht te zetten. We kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebruik van de informatie op www.garderobe-vintage.be. Mocht u onjuistheden vaststellen op onze website en/of in de showroom verzoeken wij u ons dit te goeder trouw te melden. We proberen liefst alles in der minne te regelen zodat beide partijen tevreden zijn.


OVERMACHT
Wij zullen onze uiterste best doen om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of verzuim indien die het gevolg zijn van omstandigheden die ons niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel mogelijk nakomen.


TOEPASBAAR RECHT
De verkoop waarop deze overeenkomst betrekking heeft, is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken van West-Vlaanderen, inzonderheid Kortrijk zijn exclusief bevoegd.

 

Filter

Designers

Kleur

Prijs